Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym
Regionu Warmińsko-Mazurskiego
PRO-PATRIA


Adres do korespondencji, 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 36/27, tel.534 35 55
Konto: Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie, Nr 30885800012001002660990501


 

 

 

główna

historia budowy pomnika


STYPENDIUM IM.  MARCINA  ANTONOWICZA


Marcin Antonowicz urodził się 22 listopada 1966 roku. W latach 1981-1985 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 w Olsztynie i w roku 1985 został laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. W roku  1985  rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas     przyjazdu    do    Olsztyna    w       dniu 19 października   1985  r.  został   zatrzymany  przez  milicję.  Zmarł  02   listopada  1985  r.  w niewyjaśnionych okolicznościach, a dotychczasowe rozprawy sądowe nie wykryły   sprawców.
Jego pogrzeb w dniu 06 listopada 1985 r. był największą w stanie wojennym manifestacją mieszkańców Olsztyna.Chcąc uczcić pamięć Marcina Antonowicza, Zarząd Stowarzyszenia Represjonowanych "Pro Patria" powołał Kapitułę, która będzie corocznie przyznawała stypendia i nagrody uczniom regionu Warmii i Mazur,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  uczniów    Liceum    Ogólnokształcącego   Nr 4   w    Olsztynie.
Stypendium im. Marcina Antonowicza ma pomóc w uzyskaniu wykształcenia bardzo zdolnej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzini promowaniu uczniów, którzy odznaczają się aktywnością w życiu społecznym.
Przewidywana wysokość stypendium - około 1200 złotych rocznie.
Kandydatów do stypendium przedstawiają dyrektorzy szkół średnich z Olsztyna i regionu lub osoby przez nich upoważnione.
Jesteśmy głęboko przekonani, że spotkamy się ze zrozumieniem i poparciem naszych starań i liczymy na pomoc ludzi dobrej woli, którym jest nieobojętny los zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

Pieniądze można przekazywać na konto:
Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego PRO PATRIA z dopiskiem "Stypendium im. Marcina Antonowicza" Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie, ul. 1 Maja 13 nr konta:  30885800012001002660990501


Prezes Stowarzyszenia "Pro-Patria"
W.Kałudziński


Stowarzyszenie "Pro Patria" składa serdeczne podziękowania tym osobom i instytucjom, które  wsparły    finansowo    nasze    działanie    związane z ufundowaniem Stypendium im. Marcina Antonowicza, co umożliwia nam osiągnięcie zaszczytnego celu.

W 2009 roku wsparcia udzieliły nam  następujące osoby:

 

1. Stefan Śnieżko                               9.000 zł    
2. Rochowicz   Kazimierz                  3.600 zł                                    
3. Anonimowy ofiarodawca             1.200 zł
4. Kałudziński Władysław                1.200 zł
5. Anonimowy ofiarodawca             1.200 zł
6. Ewa Bogna-Wojnowska                  200 zł
7. Bożena Ulewicz                                 50 zł
8. Sympatyk                                         100 zł
Razem                                             16.550 zł
Saldo na rok 2008                            7.292 zł
Razem                                             23.842 zł 
Wydatki 2009 rok                           10.400 zł
Saldo stypendialne                          13.442 zl        

 

Dodatkowo Wojciech Kozioł z Księgarni przy ul Lanca ufundował nagrody książkowe + zeszyty o wartości 400 zł.

 Cztery stypendia ufundował LIONS CLUB - 4.800 zł

Stan konta na dzień 31.12.2009 r. -13.442 zł

Pomóż nam pomagać przekazując 1 % swojego podatku KRS 0000037429 na Stypendium im. M. Antonowicza.    D z i ę k u j e m y...

 

Rozliczenie sporządził: Władysław Kałudziński


P  O  D  Z  I  Ę  K  O  W  A  N  I  E

         Dnia 23 czerwca 2009 roku Stowarzyszenie Represjonowanych "Pro Patria"w Olsztynie wystąpiło z apelem o solidarną  pomoc  na rzecz Tadeusza Wołyńca z Koszalina. Represjonowany w stanie wojennym działacz "Solidarności" naraził się prezesowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie, gdzie pracował jako mechanik. Tadeusz Wołyniec stracił pracę za to, że informował opinię publiczną o nieprawidłowościach mających miejsce w tym zakładzie. Prezes MZK uznał, że zawarte w pismach Wołyńca oskarżenia godzą w dobre imię MZK,  w niego  -  jako prezesa i w kadrę kierowniczą.

W związku z czym prezes złożył  dwa pozwy do sądu  karnego i cywilnego. Koszty sądowe oraz zadośćuczynienie, które musi uiścić Tadeusz Wołyniec wynoszą ok. 19 tys. zł.
Na nasz apel, na  konto Stowarzyszenia, pieniądze na wsparcie Tadeusza Wołyńca wpłaciły następujące osoby: Ulewicz Bożena - 50 zł, Jankowski Wacław - 150 zł, Witkowski Andrzej - 100 zł, Turkiewicz Izabela - 30 zł, Członkowski Jan - 100  zł, Jurczyk Piotr - 50 zł, Korczak Zenobia - 150 zł, Bogdan Danuta - 50 zł, Stowarzyszenie - 20 zł. RAZEM - 700 zł.
Do listy darczyńców dołączyły również następujące osoby: Kałudziński Władysław - 100 zł, Złakowski Zenon - 200 zł, Sobański Leszek - 100 zł, Śnieżko Stefan - 100 zł, Rochowicz Kazimierz - 100 zł, Rakocz Anna - 50 zł, Mielnik Józefa - 100 zł, Nydziński Wiesław  - 100 zł. RAZEM - 850 zł.

         Całkowita suma darowizny przekazana na rzecz Tadeusza Wołyńca  wynosi
1.550 zł.


Wszystkim darczyńcom w imieniu Stowarzyszenia "Pro Patria" serdecznie dziękuję.

Prezes
                            Stowarzyszenia "Pro-Patria"
                                 Władysław Kałudziński


Mimo mrozu nie zawiedli

Dnia  16 stycznia  Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej zorganizowała dla swych członków i sympatyków spotkanie opłatkowe, które poprzedzone zostało uroczystą Mszą św. odprawioną w olsztyńskiej katedrze pod przewodnictwem ks. bpa Jacka Jezierskiego.
Trzeba przyznać, iż mimo mrozu, goście nie zawiedli. Takiej frekwencji na spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej jeszcze nie było. Czyżby kolędnicy - Kresowiacy z Dobrego Miasta swoim występem zachęcili gości do przybycia? Myślę, że tak. Bo było, na co popatrzeć.  Wspaniała  charakteryzacja postaci, świetne teksty aktorów amatorów, wartka akcja spowodowały, że z  wielkim zainteresowaniem przedstawienie jasełkowe oglądali również zaproszeni goście: biskup Jacek Jezierski, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz,  wiceprezydent Jerzy Szmit oraz przedstawiciel  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  Joanna  Wańkowska-Sobiesiak.
Niewątpliwą niespodzianką okazała się gra aktorska prezesa Wojtka Rucińskiego - sympatyka Kresowiaków, który wystąpił w roli  żołnierza króla Heroda. Wypada wspomnieć o autorze scenariusza, który zasiadał wśród zaproszonych  gości,  ks. Janie Paszulewiczu, nieocenionym  opiekunie duchowym  Akcji Katolickiej.
Po występie Kresowiaków  przeprowadzono zbiórkę pieniężną na fundusz stypendialny im. Marcina Antonowicza, który ma pomóc w uzyskaniu wykształcenia bardzo zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin i promowaniu uczniów, którzy odznaczają się aktywnością w życiu społecznym. Ważnym momentem spotkania było wręczenie legitymacji nowym członkom  Stowarzyszenia  prof. Teresie Własow oraz Maciejowi Margas.
Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt uhonorowania  Zenona Złakowskiego, pierwszego prezesa Akcji  Katolickiej,  specjalnym odznaczeniem  "Semper Fidelis" nadanym przez  Związek Solidarności Polskich Kombatantów. Odznaczenie wręczył Prezes Stowarzyszenia "Pro Patria" - Władysław Kałudziński,
z którym Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej od lat współpracuje.
Był też czas na łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń oraz wspólne śpiewanie kolęd.
I tak w niezwykle miłej i przyjaznej, niemalże rodzinnej atmosferze upływały kolejne chwile tego radosnego  spotkania. Jeszcze dzisiaj czuję smak
i zapach chrupiących bułeczek domowego  wypieku Teresy Kałudzińskiej i słyszę grzmiący głos króla  Heroda...

Z  sympatią i nadzieją na kolejne spotkanie
Mirosława Rucińska.

Biuletyn zredagował: Krzysztof Kałudziński.
Artykuły napisane odzwierciedlają poglądy autorów